آرشیوهای ماهیانه : بهمن ۱۳۹۶

دوازدهـم بهمـن مـاه سـالـروز ورود پـر بـرکت حضرت امــام خمینی (ره)

fajr-decade-article-2

دوازدهـم بهمـن مـاه سـالـروز ورود پـر بـرکت حضرت امــام خمینی (ره) به ایــران و آغــاز دهـه مبارکه فجر بر عموم ملت شریف ایران و مردم فرهیخته بوکان مبارک باد

ادامه مطلب

رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری

shiraaaaaaaaaaaaz

در میان اجتماعات انسانی، شهر را می توان با توجه به تراکم جمعیت، سرعت و پویایی فعالیت ها، تخصص گرایی و تقسیم کار اجتماعی متمایز دانست. ساختار ارگانیکی شهر به گونه ای است که سطح مراودات اجتماعی بسیار پر حجم اما سطحی، گذرا، ناپایدار و نسبتا رسمی است و بیشتر از آن که هنجارهای سنتی شکل روابط بین شهرنشینان را […]

ادامه مطلب