آرشیوهای ماهیانه : مرداد ۱۳۹۷

تحولی عظیم در انتظار بازار مسکن ربط

wwwww

حدود٢٧هکتاراز زمین های ربط باتفکیک قانونی واردچرخه ساخت وساز شهری خواهد شد. به گزارش رسانه مجازی دکترسلیمان فیضی به دنبال نشست های مستمر دکترسلیمان فیضی ،اعضای محترم شورای شهرربط و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دلاور سردشت بعنوان مالک حدود ۲۷هکتار از زمین های داخل محدوده شهری ربط،سرانجام پس از کش وقوس ها و اختلاف های مالی این شرکت […]

ادامه مطلب

موزەی باستان شناسی در ربط احداث می شود

image

به گزارش رسانه مجازی دکترسلیمان فیضی روز پنجشنبه چهارم تیرماه “دکترسلیمان فیضی”شهردار ربط با همراهی آقایان حسینی ، اسماعیل زاده و ابوبکری اعضای شورای اسلامی شهر با آقای محمدی سرپرست میراث فرهنگی شهرستان به دیدار وگفتگو پرداختند. در این جلسه شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ربط عمده انتظارات و مطالبه ی خویش و مردم شریف ربط را در […]

ادامه مطلب