پیام تبریک سال۱۳۹۷

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

فرارسیدن سال نو
همیشه نویدبخش افکارنو
کردارنووتصمیم های نوبرای آینده است
آینده ای که همه امیدداریم
بهترازگذشته باشد
درسال نو،سلامتی،شادی
پیروزی،مهرودوستی
وعشق رابرای همه سروران وعزیزانم آرزومندم

سلیمان فیضی