ماه محرم

29771_243

ماه محرم ،ماه پای مردی و وفاداری ،ماه شهادت امام حسین علیه السلام نوه بزرگوارپیامبرص بر شما دوستدارِ خاندان واهل بیت پیامبرص تسلیت باد.