حکم انتصاب جناب آقای سلیمان فیضی به عنوان شهردار رَبَط

photo_2018-03-17_21-49-36

با حکم محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی،جناب آقای سلیمان فیضی شهردارسابق بوکان به سمت شهردارربط منصوب شد.