عملیات تسطیح و زیرسازی جاده دسترسی به آب معدنی گراوان آغاز شد.

عملیات تسطیح و زیرسازی جاده دسترسی به آب معدنی گراوان آغاز شد.

به گزارش کانال رسمی حامیان دکترسلیمان فیضی به اطلاع میرساند بعد از بازدیدهای میدانی”دکترسلیمان فیضی”شهردار ربط و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی شهر در هفته ی گذشته و واگذاری انجام این پروژه ها به پیمانکاران،از صبح دیروز سه شنبه۱۴فروردین ماه با دستور دکترفیضی عملیات تسطیح و زیرسازی جاده دسترسی به منطقه ی تفریحی و گردشگرس”کانی گراوان” توسط واحدهای زیربط شهرداری ربط آغازشد.