با پیگیری های”دکترسلیمان فیضی” و اعضای شورای شهر ربط طرح مطالعاتی سامانه دفع فاضلاب شهر ربط آغاز شد.

به گزارش کانال رسمی حامیان دکترسلیمان فیضی و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،روز پنجشنبه مورخه۱۶فروردین ماه سال جاری بعد از نشست چندساعته ی”دکترسلیمان فیضی”شهردار محترم ربط در دفتر کاری خود واقع در ساختمان شهرداری ربط با مدیرعامل و کارشناسان فنی شرکت مهندسین مشاور زمین تدبیرایمن و اعضای محترم شورای اسلامی شهر،وکارشناسان واحد های مختلف شهرداری شرایط لازم جهت جمع آوری اطلاعات لازم وشروع طرح مطالعاتی سامانه دفع فاضلاب شهری ربط بررسی ومهیاشد،وشرکت مذکور از تاریخ مذکور کار خود را آغاز کرد.

در پایان جلسه”دکترفیضی”به اتفاق حاضرین در جلسه از برخی از خروجی های فاضلاب در مناطق مختلف شهری و محلات اطراف ربط بازدید کرد.
شایان ذکراست که بعد از آغاز عملیات ایجاد منطقه تفریحی وتوریستی گراوان،طرح سامانه دفع فاضلاب شهری که یکی از مطالبات قدیمی مردم ربط است دومین طرح ماندگار”دکترسلیمان فیضی” در ذهن مردم خونگرم ربط خواهدبود.