جلسه کارگروه مدیریت پسماندشهرستان سردشت باحضور”دکترسلیمان فیضی”

‌ ‍جلسه کارگروه مدیریت پسماندشهرستان سردشت باحضور”دکترسلیمان فیضی” مهندس جهانی فرماندار سردشت و سایر شهرداران شهرستان سردشت برگزار شد.

امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سردشت با حضور”دکترسلیمان فیضی” مهندس نژادجهانی فرماندار محترم سردشت و سایر شهرداران شهرستان در محل سالن اجلاس فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

تعیین محل جدید پسماند شهر میراباد با مساحت ۷ هزار و ۹۱۸ مترمربع از جمله مصوبات این جلسه بود.