حضور”دکترسلیمان فیضی”در جلسه ی معاون وزیرکشور با شهرداران ودهیاران شهرستان های سردشت وپیرانشهر

‌ حضور”دکترسلیمان فیضی”در جلسه ی معاون وزیرکشور با شهرداران ودهیاران شهرستان های سردشت وپیرانشهر

امروز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه‍ ‍ بِنَا به دعوت دکتر خضری نماینده مردم فرهیخته سردشت و پیرانشهر جلسه رسمی دکتر افشانی معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور باحضور”دکترسلیمان فیضی”شهردار محترم ربط و سایر شهرداران و اعضای محترم شورای اسلامی و نمایندگان دهیاران شهرستان های سردشت و پیرانشهر و میراباد و گردکشانه و بخشهای مرکزی و وزینه و لاجان با محوریت رفع مشکلات مالی ، تخصیص اعتبار و تامین تجهیزات آتشنشانی و خدمات رسانی شهری برگزار گردید.