احداث فرهنگسرادرربط

شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط ۲۰۰۰ متر مربع زمین ، جهت احداث فرهنگسرا به صورت رایگان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نمودند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری ربط،حسب پیگیری‌های مستمر و جِد اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار ربط و همچنین مساعدت و دستورات شایسته مهندس نژاد جهانی فرماندار محترم شهرستان ، در خصوص احداث فرهنگسرا در شهر ربط با توجه به کمبود سرانه فضاهای فرهنگی و لزوم توجه به به این اماکن فرهنگی-هنری و بالاخص سالن اجتماعات، با همکاری و هماهنگی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مقدار ۲۰۰۰ متر مربع زمین به صورت کاملاً رایگان در بلوار کردستان – انتهای جاده آتشنشانی داخل محدوده پارک جنگلی (آزادگان) به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار گردید تا نسبت به تخصیص و تامین اعتبار ریالی مورد نیاز ساخت مجتمع مذکور که خواست و آرزوی چندین ساله شهروندان؛ادیبان،شاعران،هنرمندان و …می‌باشد،اقدامات لازم را معمول دارند.