اجرای عملیات جاده سازی محور ربط بوکان شروع گردید

446503143_113151

با پیگیری مجدانه دکتررسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر و تلاش مسئولین شهرستان و استان اجرای عملیات جاده سازی محور ربط بوکان شروع گردید.