اجرای عملیات جاده سازی محور ربط بوکان شروع گردید

با پیگیری مجدانه دکتررسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر و تلاش مسئولین شهرستان و استان اجرای عملیات جاده سازی محور ربط بوکان شروع گردید.