در قالب برنامه های هفته دولت جاده ی دسترسی به گراوان ربط با حضور مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح شد

دوشنبه ۵ مردادماه باحضور مهندس حسینی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، مهندس جهانی فرماندار شهرستان سردشت، بخشداران مرکزی و وزینه ، اعضای شورای تأمین و اداری شهرستان و همچنین جمعی از شهروندان ربطی پروژەی آسفالت جادەی دسترسی به منطقەی نمونەی گردشگری گراوان بطول ١۵٠٠ متر و عرض ٧متر و همچنین خاکبرداری و زیرسازی طولِ مسیر بعرض ١٠ متر با هزینەکردی بالغ بر ششصد و پنجاه میلیون تومان از محل درآمدهای دولتی به مبلغ ٢٣٠/٠٠٠/٠٠٠ تومان و همچنین ۴٢٠/٠٠٠/٠٠٠ تومان از محل اعتبارات داخلی افتتاح گردید.

در مراسم بهرەبرداری از این پروژە معاون استاندار با بیان اینکه بنده تا به این لحظه از وجود چنین چشمەای منحصربفرد [گراوان] اطلاع و اطلاعاتی نداشتم و نقد عدم معرفی مناطق نمونەی گردشگری از سوی مسئولین امر و توصیه به اقدام صریح و سریع در این راستا،با توجه به استعداد و پتانسیل شهرستان قول مساعد هموار نمودن مسیر توسعەی حوزەی توریسم ، ایجاد زیرساخت های لازم و اهتمام ویژه به سرمایەگذاری در این بخش را داده شد.

شایان ذکر است طی روز های آتی شهرداری و شورای اسلامی شهر ربط در راستای بهسازی و احداث برخی از زیرساخت های ضروری نسبت به زیرسازی و احداث پارکینگ و سرویس بهداشتی , نصب لامپ های روشنایی سولار (خورشیدی) , تعبیەی سطلهای زباله و برخی دیگر از امکانات اقدام خواهند نمود که سعی بر آن است تا زمان برگزاری جشنواره انگور سیاه سردشت این پروژه به اتمام برسد.