بررسی مشکلات وبرنامه ریزی ناحیه(۶)علی آباد،مریوان،کوی بهداری ودانشگاه پیام نور

6 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناحیه6

 

6 (10)

6 (9)

6 (8)

6 (7)

6 (6)

6 (5)

6 (4)

6 (3)

6 (2)

6 (1)

۱٫خیابان مریوان:آلودگی صوتی مشاغل مزاحم
۲٫عدم رفت وروب مناسب
۳٫عدم نظافت وبهداشت جوی ها
۴٫نبودآسفالت وبتن کاری اکثرکوچه های بالای بلوار۳۰متری(خلفای راشدین)ودوروبرآن وکوی بهداری
۵٫بوی نامطبوع کانال سیل گیرعلی آباد
۶٫مکان یابی نامناسب ترمینال شهربوکان ومزاحمت آن برای منازل مسکونی
۷٫ قرارگیری نامناسب دوتالارعروسی درمیان منازل مسکونی
۸٫قرارگیری شرکت آردسالمی درمیان منازل مسکونی
۹٫وجودبوی نامطبوع تصفیه خانه برای کل ناحیه وبیشترتامیدان آزادگان وروستای ناچیت
۱۰٫عدم امنیت وضرورت وجودیک پاسگاه انتظامی درسطح ناحیه
۱۱٫عدم توانایی شهرداری درآبادانی کوی بهداری طبق پیش بینی طرح جامع
۱۲٫سالن ورزشی دور ومخاطرات دسترسی به آن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *