جایگاه عدالت در برنامه ریزی شهری

56465

اصول بنیادی شهر سازی در چهار مقوله اساسی «عدالت ، کارایی ، کیفیت محیطی و سرزندگی » است .

که عدالت می تواند سه اصل را تحت تاثیر قرار دهد که در برنامه ریزی شهریی عدالت شامل مفاهیم زیر می باشد :

عدالت به معنی توزیع متناسب عملکرد ها وخدمات ، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی وفعالیتی ، بدون تبعیض وتفاوت گذاری بین ساکنان یک شهر ومنطقه شهری است که میزان تحقق این اصل با معیارهای زیر مشخص می شود .

۱-انصاف در تسهیم وتقسیم منافع شهری

۲-تامین امکانات (فرصت) برای همه اجتماعات شهری

۳-تامین دسترسی کافی به خدمات وتسهیلات آموزشی،بهداشتی،تفریحی، وفرهنگی برای همه ساکنان شهر

۴-تامین اشتغال ومسکن به طور منصفانه برای افراد وساکنان بخشهای گوناگون شهر .

بهبود محیط زیست انسانی تا حدود زیادی به مکانیابی درست عملکردها وفعالیتهای وابسته آن است.صنایع ،تجارتخانه ها ، مراکز حمل ونقل وارتباطات ومانند اینها باید در محلی مناسب قرار گیرند. اما این موضوع همه فرایند برنامه ریزی را شامل نمی شود ، بلکه بخش مهم برنامه ریزی عبارت است از توزیع فضایی یا مکانی ، اهداف وسیاست های اجتماعی واقتصادی در سطح شهر ومنطقه شهری است تا از این طریق بافتهای شهری بهبود یابند واز محوطه ها وابنیه تاریخی حفاظت شود وبه ویژه تسهیلات وخدمات شهری ، به گونه ای عادلانه توزیع شود .

 

مهندس مجید تیربند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *