عملکرد مالی شهرداری بوکان در شش ماهه اول سال۱۳۹۳ در یک نگاه

acb1f412-57bc-4cb0-b882-1e0f254a5a1b_20141009_150510
عنوان : عملکرد مالی شهرداری بوکان در شش ماهه اول سال۱۳۹۳ در یک نگاه
تاریخ :

 ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

ساعت : ۱۵:۱۰:۴۵

 

۱

موجودی نقدی انتقالی از سال۱۳۹۲(پیوست۱)

۳۹,۲۸۲,۶۰۸,۸۱۶

۱

هزینه های جاری و عمرانی(پیوست ش ۳)

۱۳۲,۰۶۸,۶۹۴,۲۹۴

۲

درآمد وصولی در شش ماهه اول سال۹۳(پیوست ش۲)

۹۹,۲۲۸,۵۲۰,۱۶۵

۲

جمع کل

۱۳۸,۵۱۱,۱۲۸,۹۸۱

جمع کل

۱۳۲,۰۶۸,۶۹۴,۲۹۴

۱

موجودی بانکی

۳,۲۶۱,۸۸۵,۰۲۴

پیوست شماره ۴

۲

درآمدغیرنقدی

۳,۱۸۰,۷۴۰,۳۹۳

                                     بدهی و درآمد در جریان وصول

بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی (پیوست ش۶)

درآمد در جریان وصول تا پایان شهریورماه ۹۱(پیوست ش۵)

بستانکاران

۱۲,۳۹۴,۷۲۸,۷۵۵

۱۰۶,۴۴۲,۲۶۴,۳۸۲

کسورات

۹,۸۰۸,۳۸۸,۳۹۹

اسنادپرداختی

۳,۷۷۴,۵۳۴,۰۱۴

حسابهای پرداختی

۶۱,۷۲۴,۷۶۲

جمع کل

۲۶,۰۳۹,۳۹۳,۹۳۰

۱۰۶,۴۴۲,۲۶۴,۳۸۲

boukan.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *