عملکرد واحد فضای سبزشهرداری بوکان درجریان ۶ماهه نخست۹۳

cb2fc62b-1034-40d8-81fa-57239126991d_20141012_145239
عنوان : عملکرد واحد فضای سبزشهرداری بوکان درجریان ۶ماهه نخست۹۳
تاریخ :

 ۱۳۹۳/۰۷/۱۸

ساعت : ۱۱:۸:۵۶
 

    /  ۳

 

ردیف

شرح اقدامات

حجم

واحد

ردیف

شرح اقدامات

حجم

واحد

۱

کاشت چمن و لکه گیری

۲۵۰۰۰

مترمربع

۱۸

رسیدگی کارشناسی به درخواستها ی شهروندان و تخلفات و…

۷۵

فقره

۲

چمن زنی و علف زنی

۱۸۰۰۰۰

متر مربع

۱۹

تعمیرات و بازسازی ست های ورزشی و وسایل بازی کودکان

۷۵

فقره

۳

کاشت گل فصلی

۵۰۰۰

مترمربع

۲۰

مبارزه  مکانیکی  باعلف های هرز

۱۵۰۰۰۰

مترمربع

۴

کاشت نهال

۲۰۰۰

اصله

۲۱

شاخه زنی  و رفع مزاحمت درختان معابر

۸۰

فقره

۵

خریداری گلدانهای سفالی جهت معابر

۳۵۰

گلدان

۲۲

تربیت کاراموزان دانشگاهی

۶۰

نفرروز

۶

هرس وفرم دهی

۵۰۰۰

بوته

۲۳

تعویض لامپ پارکهای شقایق و کلتپه- ملت – شهرک- محمدیه – ساحلی

۱۰۰۰

عدد

۷

مبارزه شیمیایی باآفات

۲۵۰۰۰۰

لیتر

۲۴

تعویض  چراغ پروژکتور پارک های سطح شهر

۲۰

عدد

۸

حمل زباله و نخاله از پارکها و…

۹۰۰

تن

۲۵

نصب چراغ زینتی در ۳راه پهلوانی

۸۰

عدد

۹

آبیاری  شبانه روز درختان با تانکرآبکش

۲۷۰۰

سرویس

۲۶

تشکیل جلسات کمسیون قطع اشجار

۳

جلسه

۱۰

تهیه طرح انتقال آب از ساحلی به کیوه رش

۱

فقره

۲۷

اشتغالزایی بصورت موقت (جهت فضای سبز و سایر واحد های شهرداری)

۹۷۷

نفر

۱۱

اصلاح سیستم آبیاری و خطوط انتقال  آب در محل تقاطع غیر همسطح استاد هه ژار

۳۰۰

متر طول

۲۸

نوسازی و تشکیل بایگانی پرونده های کارگری

۳۰۱

فقره

۱۲

رفع اتفاقات شبکه آبیاری فضای سبز

۳۰۰

فقره

۲۹

تکثیر گل و گیاه از طرق قلمه- ریشه زایی و…

۷۰۰۰

فقره

۱۳

رفع اتفاقات برق در پارکها و…

۴۵۰

فقره

۳۰

مشاوره  فنی وهمکاری با ادارات دولتی و تعاونی های مسکن مهر

۱۸

فقره

۱۴

آبیاری  ،نگهبانی و نظافت محاوط فضای سبز سطح شهر

بطور مداوم

۱۵

تسطیح و خاکورزی

۴۰۰۰۰

مترمربع

۱۶

حمل و بهره برداری کود حیوانی

۷۰۰۰۰

کیلوگرم

۱۷

تامین آب آبیاری برای جنگلکاریهای حاشیه شهر – موسسات دولتی و غیر دولتی و…

۲۵۰۰۰۰

لیتر

boukan.ir

 
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *