متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر

2010_7_5_13_41_23

 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
فصل اول ـ تشکیــلات
فصـل دوم ـ انتخابـات

    الف ـ کیفیت انتخابات
    ب ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
    ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها
    د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها
    هـ ـ تخلفات

فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا
فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات
فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات

دانلود فایل pdf متن کامل قانون شوراهای اسلامی شهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *