مدیریت شهری امروز.

Picture8

مدیریت شهری امروز

در ایران شهرداری مهم ترین واصلی ترین سازمانی است که اداره ومسئولیت مدیریت شهری رامستقیماً برعهده دارد  که شکل کنونی آن پس از تدوین قانون بلدیه تاسیس گردیده است واز آن تاریخ شاهد تغییر وتحولات زیادی بوده است .همچنین شورای شهر در سال۱۳۷۸ برای اولین بار به نمایندگی ازمردم در کنار شهرداری آغاز به کار کرد که بزرگترین هدف آن مشارکت دادن مردم در فعالیت های مربوط به اداره شهر می باشد.بطور کلی شورای شهر به دلیل نداشتن تجربه ، مشخص نبودن جایگاه آن در مدیریت شهری ونبود پیشینه کافی در زمینه اداره شهرهاو… با موانع ومشکلات متعددی روبرو هستندکه رفع آن ها به بازنگری مداوم ، همکاری ومشارکت تمام نهادها ونیروهای موثر نیاز دارد.(وزارت مسکن وشهرسازی:۱۳۸۵)
امروزه، مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است. در تصمیم گیری های مربوط به شهر ، دولت ها نقش ارشادی دارند و به تأمین بعضی از منابع بودجه شهرداری ها به منظور تأمین رفاه عمومی شهرها می پردازند . اما در تصمیمات مربوط به  شهرها، این شهرداری هاوشوراهای شهر هستند که در چارچوب ساختار و تشکیلات مربوط به خود ،اداره امور شهرها را به پیش می برند.شهرداران باید با مسا یل شهر و مردم شهر وهمچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند . دراین مورد شهرداران و شهرداری ها باید تابع برنامه  های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند . حوزه کاری و تشکیلاتی آنان، روا ن سازی اجرای برنامه هایی است که در اثر آن، اهداف تدوین شده برای شهر، درحوزه های مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ارزش های مترتب بر طراحی وبرنامه ریزی شهری تحقق می یابد.
شهرداری ها باید در حوزه های مربوط به خود و با استفاده ازنیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند .حفظ ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و هویت شهری، آینده نگری برای شهر و اعتدال بخشی به سکونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه  های توسعه ای شهر  از جمله وظایف شهرداری هاست . برنامه کار مدیریت شهرها ، نظارت بر قیمت زمین و ساختمان،ساختار فضایی مناسب شهری، حفظ محیط زیست درلوای یک توسعه پایدار،برنامه مناسب کاربری زمین، رفع مشکلات و تنگناهای ناشی از فعالیت های شهر و آرامش روانی برای ساکنان آن است . مدیریت شهری امروز، علاوه بر آشنایی با فنون مدیریت،باید به گونه ای اعمال شود که با توجه به  مسایل اجتماعی و اقتصادی، برمبنای الگوی مشخصی به اعمال نقش بپردازد.
اگر چه برنامه های توسعه شهری،ساختار آینده شهرها را ترسیم می کند،ولی به جریان انداختن روال مناسب زندگی درشهرها بر عهده مدیریت شهری است . سلسله مراتب مناسب راه ها، آرامش و آسایش جمعیت، جلوگیری از ورود وسا یط نقلیه  گذری به درون محله ها، کاهش سر و صدا وانواع آلودگی ها در سطح محله ها،نظارت برقیمت ها،گسترش دامنه  وسایل حمل ونقل عمومی سالم، آینده نگری در زمینه انواع آسیب های اجتماعی و اقتصادی، مقابله بابحران های طبیعی، نظارت برحسن انجام برنامه های تدوین شده برای شهر، حسن تفاهم اجتماعی و ارتقای مودت محله ای از جمله وظایف مدیریت شهرداری هاست. (شیعه،۱۳۸۲،ص۴۷)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *