۴ اصل مهم در مبارزه با فساداداری

corruption

چارچوب بررسی و آنالیز استراتژی های مبارزه با فساد اداری در چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :

۱- کاهش تعداد آیتم ها و فعالیتهای فسادآور در ادارات

۲- کاهش میزان انتفاع از اقدامات مفسدانه

۳- افزایش احتمال به دام افتادن کسانیکه اقدام مجرمانه مرتکب می شوند .

۴- افزایش دامنه مجازاتهای فساد اداری

این چارچوب در جدول ذیل ارائه گردیده است :

چارچوب بررسی استراتژیهای مبارزه با فساد اداری در سایر کشورها

کاهش تعداد آیتم ها و فعالیتهای فسادآور کاهش میزان انتفاع از اقدامات مفسدانه افزایش احتمال به دام افتادن مجرم افزایش دامنه مجازاتهای فساد اداری

تغییر فرهنگ بروکراسی /خدمات سهل الوصول / ایجاد رقابت در انجام خدمات / تمرکز زدایی

تعیین استانداردهای خدمات دولتی

کاهش میزان استخدام دولتی و اندازه بخش دولتی

آزادسازی بخش مالی و سایر اصلاحات اقتصادی

افزایش شفافیت ( مدیریت مالی ، تدارکات ، دارائیها ) و گزارش دهی

معرفی و شدت عمل در جرائم مفسدان اداری

اصلاحات در فرآیندهای سیاسی

تغییر فرهنگ بروکراسی ( نتیجه محوری ، اخلاقیات و رهبری )

افزایش حقوق بخش دولتی و کاهش فشار حقوق و دستمزد

اصلاحات اقتصادی ( محیط رقابتی تر )

اصلاح قوانین و مقررات تدارکات و کاهش تدریجی پروژه های خصوصی و انفرادی

تغییر قوانین خدمات شهری

بهبود مدیریت مالی ، شفافیت ، چارچوب کنترل ، گزارش دهی

نظارت عمومی ( مجلس ، ممیزی خارجی ، رسانه مستقل و …. )

شکل گیری انجمنها و موسسات مبارزه با فساد اداری

استقلال قضائی

تغییر فرهنگ بروکراسی ( نتیجه محوری ، اخلاقیات و رهبری ) / افزایش جرایم نظام مند

قوانین و مقررات همراه با جرائم

نظارت و فشار عمومی ( بررسی نظرات عموم جامعه ، برگزاری سمینارهای آگهی بخشی به عموم ، نظام سیاسی ، رسانه مستقل )

سیستم توانمند قضائی به منظور تعقیب قانونی مجرمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *