آرشیو برچسب ها: بررسی مشکلات،ناحیه6

بررسی مشکلات وبرنامه ریزی ناحیه(۶)علی آباد،مریوان،کوی بهداری ودانشگاه پیام نور

6 (11)

                    ۱٫خیابان مریوان:آلودگی صوتی مشاغل مزاحم ۲٫عدم رفت وروب مناسب ۳٫عدم نظافت وبهداشت جوی ها ۴٫نبودآسفالت وبتن کاری اکثرکوچه های بالای بلوار۳۰متری(خلفای راشدین)ودوروبرآن وکوی بهداری ۵٫بوی نامطبوع کانال سیل گیرعلی آباد ۶٫مکان یابی نامناسب ترمینال شهربوکان ومزاحمت آن برای منازل مسکونی ۷٫ قرارگیری نامناسب دوتالارعروسی درمیان منازل مسکونی ۸٫قرارگیری شرکت آردسالمی […]

ادامه مطلب