آرشیو برچسب ها: درماندگی مسکن مهر،سلیمان فیضی

درماندگی مسکن مهروراهکارهایی برای مقاوم سازی ساختمان هادربرابرزلزله

_98722286_77539e5a-9e18-44fa-937f-984ccc0aed0d

چگونه زلزله بیمارستان (تاسیس سال ۱۳۷۰) و نصف مدارس شهرسرپل ذهاب را ویران می کند؟ علی بیت اللهی دبیر کارگروه ملی زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفته که “هیچ دقتی در کار نظارت بر ساخت” ساختمان های مسکن مهر صورت نگرفته و “اغلب مقررات ساختمانی در آنها رعایت نشده است.” او گفته: “مقاوم سازی پروژه های مسکن مهر […]

ادامه مطلب