آرشیو برچسب ها: سلیمان فیضی،همبستگی اجتماعی،وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی

همبستگی اجتماعی،وفاق اسلامی و توسعه فرهنگی

140626f09a

دکتر امیرمسعود امیر مظاهری اصطلاح همبستگی اجتماعی (social cohesion) برای نخستین بار توسط امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی مطرح شد. همبستگی اجتماعی در واقع شاخصی برای شناخت میزان وحدت وانسجام گروه و جامعه است و بعبارتی کشش (احساس تعلق و هم سرنوشتی) بین اعضای گروه و جامعه را نشان می دهد. دورکیم قایل به دو نوع همبستگی اجتماعی،مکانیکی و ارگانیکی […]

ادامه مطلب