آرشیو برچسب ها: عدالت در برنامه ریزی شهری،سلیمان فیضی

جایگاه عدالت در برنامه ریزی شهری

56465

اصول بنیادی شهر سازی در چهار مقوله اساسی «عدالت ، کارایی ، کیفیت محیطی و سرزندگی » است . که عدالت می تواند سه اصل را تحت تاثیر قرار دهد که در برنامه ریزی شهریی عدالت شامل مفاهیم زیر می باشد : عدالت به معنی توزیع متناسب عملکرد ها وخدمات ، دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی وفعالیتی ، بدون […]

ادامه مطلب