آرشیو برچسب ها: هفت سبک مدیریتی ضد توسعه،سلیمان فیضی

هفت سبک مدیریتی ضد توسعه در ایران

139409281930162346742785

بنا به اعلام رسمی در حال حاضر بیش از ۴۴۰ هزار نفر به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی کشور اشتغال به کار دارند. این در حالی است که تعداد کارمندان کشور ژاپن با جمعیت ۱۲۷ میلیونی جمعاً ۳۰۰ هزار نفر است و ما در ایران با ۷۵ میلیون جمعیت ۱٫۵ برابر کل کارمندان ژاپن، فقط مدیر داریم! در این یادداشت […]

ادامه مطلب