آرشیو برچسب ها: وظایف مجلس ،شورای اسلامی

وظایف مجلس شورای اسلامی

Parliran_intro_04_00923d_11598

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. با توجه […]

ادامه مطلب